Piątek, 31 Październik 2014 ENGLISH

Rok urodzenia 1961,absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 1988 - 1990 zatrudniony jako asystent konstruktora w Zakładzie Elektrotechnicznym Jerzy Lubianiec; w 1991 roku zatrudniony w Przedsiębiorstwie Handlowym ETA s.c. jako zastępca dyrektora ds. handlowych. Od 1990 roku do 1997 własna działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej P.H. Mistral s.c. w Gdańsku. Prezes Rady Nadzorczej LPP Tex SA; od 4 kwietnia 1995 Prezes Spółki LPP SA, a od 28 lutego 2000 Prezes Zarządu LPP SA. Jest akcjonariuszem w spółce LPP TEX S.A. w Gdańsku. Działalność tej spółek nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Marek Piechocki pełni także funkcje zarządzające w spółkach zależnych od LPP SA.  Marek Piechocki nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Rok urodzenia 1961, absolwent Politechniki Szczecińskiej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 1986 - 1991 zatrudniony jako specjalista mechanik w Zakładzie Mechaniki Pojazdowej w Szczecinie; w 1991-1995 zatrudniony w P.H. Mistral s.c. w Gdańsku jako kierownik filii w Szczecinie, 1995-1997 - zatrudniony w LPP SA. jako kierownik filii w Szczecinie; od lipca 1998 do grudnia 2002 prowadził własną działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Eugeniusz Pachla, polegającą na świadczeniu usług na rzecz LPP SA w ramach umowy o zarządzanie z dnia 1 lipca 1998 roku. Od 3 stycznia 2000 roku członek Zarządu LPP SA. Dariusz Pachla pełni także funkcje zarządzające i nadzorujące w spółkach zależnych od LPP SA.  Dariusz Pachla nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Rok urodzenia 1974; absolwent Politechniki Gdańskiej . W latach 1999 – 2004 pracował w Wirtualna Polska SA jako z-ca Dyrektora IT odpowiedzialny za wytwarzanie serwisów i rozwój technologiczny portalu. Od połowy 2004 roku zatrudniony jako Dyrektor IT w LPP SA. Odpowiedzialny m.in. za wdrożenie systemów Business Inteligence i Point Of Sale. W ramach połączenia LPP SA i Artman SA odpowiedzialny za integrację systemów IT oraz procesów biznesowych. Jacek Kujawa pełni także funkcje zarządzające w spółkach zależnych od LPP SA. Jacek Kujawa nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Rok urodzenia 1977; absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie i studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Od 2000 roku pracuje w LPP SA pełniąc do roku 2002 funkcję Kierownika Sklepu, w latach 2002-2007 Kierownika Regionalnego, zaś od 2007 do 2008 roku Dyrektora Handlowego sieci Reserved. Od połowy 2008 roku Hubert jako Dyrektor Generalny Artman SA zajmował się nadzorowaniem pracy przejmowanej spółki uczestnicząc w procesie połączenia jej struktur, ze strukturami LPP SA. Hubert Komorowski pełni także funkcje zarządzające w spółkach zależnych od LPP SA.  Hubert Komorowski nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Rok urodzenia 1976; absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 2000-2007 pracował w Accenture sp. z o.o. specjalizując się w sektorze firm handlu detalicznego. Od 2003 do 2007 roku w ramach realizowanych projektów, Piotr Dyka pracował dla LPP SA przy wdrażaniu nowoczesnego oprogramowania firmy Retek (Oracle). Od początku 2008 roku zatrudniony w LPP SA początkowo jako Dyrektor Merchandisingu Reserved odpowiedzialny za procesy powstawania produktu i zarządzenie jego sprzedażą w Polsce i na rynkach zagranicznych. Piotr Dyka pełni także funkcje zarządzające w spółkach zależnych od LPP SA. Piotr Dyka nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Rok urodzenia 1960, absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 1985 — 1990 współpracownik w firmie Zakład Elektrotechniczny Jerzy Lubianiec; od 1990 roku do 1997 własna działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej P.H. Mistral s.c. w Gdańsku.Od 4 kwietnia 1995 do 3 stycznia 2000 roku Prezes Zarządu Spółki LPP S.A., od dnia 5 stycznia 2000 roku do 8 marca 2003— prokurent Spółki.Od 3 stycznia 2000 roku – Prezes Rady Nadzorczej LPP S.A..Od 2007 roku członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A..Od  2007   jest członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa Inwestycyjnego S.A..Od 31.12.2008 – Udziałowiec, Wspólnik, Akcjonariusz w: Dom handlowy Market Sp.z o.o. w likwidacjiJerzy Lubianiec jest pośrednio za pomocą swojej spółki zależnej akcjonariuszem w spółce LPP TEX S.A. w Gdańsku.Działalność w.w. spółek nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności LPP S.A..Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Jerzy Lubianiec złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP S.A. nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach z tym zastrzeżeniem, iż zna osobiście wszystkich członków Zarządu i utrzymuje z nimi długoletnie kontakty towarzyskie. Dodatkowo z Panem Markiem Piechocki i Panem Wojciechem Olejniczakiem jest w częściach równych akcjonariuszem w LPP Tex S.A..

Rok urodzenia 1957, wykształcenie średnie techniczne.W latach 1971-1983 był zatrudniony na stanowisku ślusarza, potem konstruktora w Stoczni Gdańskiej; w latach 1983-1990 zatrudniony był w LWSM „Morena” jako gospodarz domu. W latach 1991-1996 prowadził własną działalność gospodarczą jako wspólnik w P.H. Mistral s.c..W latach 1996-1997 był członkiem Zarządu spółki LPP S.A.; równocześnie będąc zatrudnionym na stanowisku Dyrektora ds. Tekstyliów.Od 1997 do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu spółki LPP TEX S.A. w Gdańsku.W latach 1997-1998 oraz od 14 listopada 1999 roku – członek Rady Nadzorczej LPP S.A..Od 11.02.2003 – Wspólnik, członek Zarządu, Prokurent – Connected Sp.z o.o..Jest akcjonariuszem w spółce LPP TEX S.A.. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności LPP S.A..Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.Pan Wojciech Olejniczak złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP S.A. nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach z tym zastrzeżeniem, iż zna osobiście wszystkich członków Zarządu oraz Pana Jerzego Lubiańca i utrzymuje z nimi długoletnie kontakty towarzyskie. Dodatkowo z Panem Markiem Piechocki i Panem Jerzym Lubiańcem jest w częściach równych akcjonariuszem w LPP Tex S.A..

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Rok urodzenia 1961, absolwent Politechniki Gdańskiej.W latach 1985-1988 Wiceprezes Technicznej Spółdzielni Pracy WODNIK.W latach 1988-1992 Wiceprezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Top Art.Od 2001 do 2006 członek Rady Nadzorczej Domu Finansowego QS Sp. z o.o..Obecnie jest wspólnikiem i  Wiceprezesem Zarządu w Beta Investment Sp.z o.o. oraz pełni funkcję: członka Rady Nadzorczej LPP S.A. (od 2003 roku),przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. (od 2006 roku),członka  Rady Nadzorczej w Eques Investment TFI,członka Rady Nadzorczej w Cross Finance Sp.z o.o.,członka Rady Nadzorczej w Eques Securities Sp.z o.o..Jest Wiceprezesem Zarządu i wspólnikiem w  Investments Sp.z o.o..Krzysztof Fąferek nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.Pan Krzysztof Fąferek złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP S.A. nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach z tym zastrzeżeniem, iż zna osobiście Marka Piechockiego i Jerzego Lubiańca, z którymi okazjonalnie spotyka się na spotkaniach biznesowych i towarzyskich.

 

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Rok urodzenia 1967, w latach 1986 – 1992 studiował na Politechnice Łódzkiej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 1203) wydaną przez ówczesną Komisję Papierów Wartościowych (obecnie KNF). W 2002 roku otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (nadany przez CFA Institute, Charlottesville, VA, USA). Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego.

Pan Maciej Matusiak posiada następujące doświadczenie zawodowe:

Od 10.2006 do chwili obecnej – Qumak S.A. (poprzednio Qumak-Sekom S.A.) - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu, od 06.2007 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i członek Komitetu ds. Audytu.Od 03.2006 do chwili obecnej - Artemis Investment Sp. z o.o. - Prezes Zarządu.Od 06.2004 do chwili obecnej - LPP S.A. - członek Rady Nadzorczej.Od 06.2002 do chwili obecnej - Grupa KĘTY S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Audytu.Od 06.2012 do chwili obecnej – Interbud-Lublin S.A. – członek Rady Nadzorczej.Od 06.2007 do chwili obecnej – Drop S.A. – członek Rady Nadzorczej.Od 05.2010 do 01.2012 - Elstar Olis S.A. - członek Rady Nadzorczej.Od 02.2011 do 06.2012 - K2Internet S.A. - członek Rady Nadzorczej.Od 02.2006 do 07.2006 - Technologie Buczek S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.Od 04.2005 do 12.2007 - Eurofaktor S.A. - członek Rady Nadzorczej.Od 08.2004 do 06.2008 - Wandalex S.A. - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu.Od 04.1999 do 04.2002 - Commercial Union Investment Management (Polska) S.A. Departament Zarządzania Aktywami - senior equity analyst.Od. 05.1998 do 04.1999 - Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Wydział Inwestycji - equity analyst.Od 05.1996 do 04.1998 - Bankowy Dom Maklerski PKO-BP Wydział Zarządzania Aktywami - analityk finansowy.Od 07.1995 do 05.1996 - Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA (Biuro Zarządu) Wydział Inwestycji Kapitałowych - dealer papierów wartościowych, analityk finansowy.

 

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Rok urodzenia 1961, absolwent Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.W latach 1985-1989 pracował w Spółdzielni Usług Wysokościowych Albatros.W latach 1989-1991 pracował w biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność.W latach 1991-1993 pracował w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Geobis.Od 1993 roku prowadzi własną działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradczych w zakresie wyceny nieruchomości, majątku, przedsiębiorstw pod firmą Kancelaria Doradców Contendo Krzysztof Olszewski.Jest udziałowcem i prokurentem i wspólnikiem Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego Fasko Spółka z o.o.Jest członkiem Rady Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku.Od czerwca 2004 roku – członek Rady Nadzorczej LPP S.A..Nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani też nie jest członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec LPP S.A.Posiada uprawnienia: Rzeczoznawcy Majątkowego, Doradcy Podatkowego oraz licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami.Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.Pan Krzysztof Olszewski złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP S.A. nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach.